Jurusan TANIA PNL

Struktur Organisasi Jurusan Tata Niaga
Politeknik Negeri Lhokseumawe:


Jabatan         :   Arsiparis
Nama            :   Asma
Email            :   
Jabatan         :   Arsiparis
Nama            :   Zuraina, SE
Email            :   zu.raina@yahoo.com
Jabatan         :   Arsiparis
Nama            :   Noviawati, A.Md
Email            :   noviawatia3@gmail.com
Jabatan         :   Asisten Ahli
Nama            :   Mukhlis, SE. M.Ec
Email            :   nicekhlis@gmail.com

<< First< Prev 123 ... Next > Last >>
Jurusan TANIA PNL