Jurusan TANIA PNL

Pemberitahuan Pelaksanaan Ujian Tengah Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015
Posted by Admin, 2014-12-22 15:29:22

Kepada Yth.  

Bapak/Ibu Staf Pengajar Jurusan Tata
Politeknik Negeri Lhokseumawe

Dengan hormat,

style="text-align: justify;">Sesuai dengan Kalender Akademik, Perkuliahan Semester Ganjil TA 2014/2015 dilaksanakan pada tanggal 1 September 2014 s.d 10 Januari 2015. Oleh karena itu, kami beritahukan kepada staf pengajar jurusan tata niaga sebagai beriktu :

  1. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (Mid-Test) Semester Ganjil TA 2014/2015 dilaksanakan pada tanggal 20-31 Oktober 2014.
  2. Satu eks copy naskah ujian mohon diserahkan ke program studi maisng-masing satu hari sebelum ujian berlangsung.
  3. Pelaksanaan ujian dilakukan oleh staf pengajar yang bersangkutan.
  4. Ujian dilaksanakan sesuai dengan jadual kuliah yang telah ditentukan.
  5. Hasil ujian tengah semester termasuk tugas dan quis diserahkan kepada program studi masing-masing paling lambat 4 (empat) hari setelah pelaksanaan ujian.

Demikianlah pemberitahuan kami sampaikan dan resmi, atas perhatian dan kerjasama bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Buketrata, 14 Oktober 2014
Ketua Jurusan Tata Niaga

Ttd.

Lukman, SE., M.Si.Ak
NIP. 19740629 200112 1 001
Tembusan:
1. Para Ka. Prodi di Lingkungan Jurusan Tata Niaga;
2. Arsip.

Jurusan TANIA PNL